Αποφράξεις & Φρεάτια

Αποφράξεις

Από τα σημαντικότερα επιτεύματα του πολιτισμού μας είναι το αποχετευτικό σύστημα. Όταν αυτό δυσλειτουργεί από φραγμένες σωληνώσεις φέρνουμε σε κίνδυνο την υγεία μας και τα υπάρχωντα μας από τα ακάθαρτα ύδατα που εισβάλουν στον χώρο μας και είναι αναγκαία η απόφραξη των σωληνώσεων.

Η ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ διαθέτει ειδική αντλία εκκένωσης μεγάλης πίεσης για την απόφραξη της αποχέτευσης σας και επίλυση του προβλήματος.

Καθαρισμός φρεατίων

Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της πυκνότητας των οικοδομικών κατασκευών και της πληθώρας σπιτιών, δημιουργείται συχνά το πρόβλημα του βουλώματος και της υπερχείλισης των φρεατίων.

Εκτός από το εμφανές πρόβλημα της υπερχείλισης, τα φρεάτια αποτελούν χώρους μεγάλου μικροβιακού φορτίου, εστίες ανάπτυξης κουνουπιών κ.α. εντόμων και περιβάλλον διαβίωσης τρωκτικών. Επομένως, ο καθαρισμός αυτών κρίνεται απαραίτητος.