Απολύμανση

Απολύμανση

Με τον όρο απολύμανση ή μικροβιοκτονία αναφερόμαστε στην εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων για την αντιμετώπιση μικροβίων, ιών και γενικά παθογόνων μικροοργανισμών με χημικά (π.χ. αλκοόλη) και φυσικά μέσα (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες).

 

Ο κύριος λόγος για να γίνει μια απολύμανση είναι η μείωση του μικροβιακού φορτίου ενός χώρου σε αποδεκτά επίπεδα, με σκοπό τη διατήρηση των συνθηκών υγιεινής και την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Μια τέτοια εφαρμογή κρίνεται απαραίτητη ιδιαίτερα σε χώρους όπου παρευρίσκονται πολλά άτομα, όπως σχολεία, νοσοκομεία, κλειστά αθλητικά κέντρα (γυμναστήρια), χώροι τροφίμων, χώροι συνεστίασης, μέσα μαζικής μεταφοράς, κλπ.

Η απολύμανση γίνεται μέσω ψεκασμών συγκεκριμένων επιφανειών (υπολειμματικοί ψεκασμοί) ή ολόκληρου του χώρου (καθολικός ψεκασμός), ανάλογα με την έκταση του προβλήματος, τη χρήση του χώρου, κοκ.


Οι εφαρμογές γίνονται με σκευάσματα που είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ επίσης ειδικεύεται σε απολυμάνσεις χώρων φύλαξης ζώων και στάβλων.

Η MYOKTONIKH προσφέρει γρήγορη ανταπόκριση και ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών απολύμανσης για επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα για να διασφαλίσει ότι οι πιθανές επιβλαβείς και επικίνδυνες καταστάσεις αντιμετωπίζονται με ασφαλή, διακριτικό και νομικά συμβατό τρόπο.

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μας απολύμανσης παρέχουν διαβεβαίωση σε επιχειρήσεις, δήμους, περιφέρειες, ιδιωτικούς και σε κάθε άλλο χώρο που θα μπορούσε να επηρεαστεί από δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις εξαλείφοντας τα επιβλαβή παθογόνα γρήγορα και με ασφάλεια. 
 

Οι μέθοδοι απολύμανσής μας παρέχουν έναν απαραίτητο πόρο για πολλές αρχές και εμπορικούς οργανισμούς, επειδή συμβάλλουν στην προστασία της επιχείρησής σας από μολυσματικά βακτήρια, ιούς και ασθένειες.

Χημική Απολύμανση