Ειδικές Εφαρμογές

iso_22000
myoktonikh white logo
ΛΟΟΤΥΠΟ ISO_14001_2015
LOGO EQA_LOGO 9001
LOGO_ISO_37001_2016
ΕΛΟΤ 1801

Φάκελοι HACCP
 

Το HACCP  σημαίνει Ανάλυση Κινδύνου Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου είναι ένα πρότυπο το όποιο μας βοηθά να κάνουμε ανάλυση των κρίσιμων σημείων κίνδυνου στα τρόφιμα.
 

  1. Χημικών και Φυσικών κίνδυνων που έχουν σχέση με τα τρόφιμα.

  2. Μύωση των κρίσιμων σημείων έλεγχου.

  3. Εφαρμογή κρίσιμων σημείων.


Η Μυοκτονική  με την τεχνογνωσία της και με τα πολλά χρόνια εμπειρία της μπορεί να συμβάλει γνωρίζοντας τα κρίσιμα σημεία σε έναν χώρο και την σωστή αντιμετώπιση των εντομών και τρωκτικών.
 

Η εταιρεία μας στους χώρους εστιάσεις μετά την πρώτη εφαρμογή παραδίδει φάκελο ο όποιος έχει όλα τα απαραίτητα στοιχειά τα όποια χρειάζονται να υπάρχει.