Υπηρεσίες

Η Μυοκτονική φροντίζει 24 ώρες την ημέρα την άμεση 
και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών της  σε όλη την Ελλάδα.