Τερμίτες

Οι τερμίτες είναι μικρόσωμα πτερυγωτά έντομα που συχνά μπερδεύονται με τα μυρμήγκια.

 

Τρέφονται κυρίως με κυτταρίνη, με αποτέλεσμα να προκαλούν μεγάλες ζημιές σε ξύλινα πατώματα, κουφώματα, ξύλινα έπιπλα, βιβλία, υφάσματα φυτικής προέλευσης, κλπ.

 

Πρόκειται για κοινωνικά έντομα που σχηματίζουν αποικίες.

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ξυλοφάγα έντομα, οι τερμίτες δεν απομακρύνουν από τα κανάλια που σχηματίζουν πριονίδι και περιττώματα, με αποτέλεσμα η ζημιά που προκαλούν να μην είναι εμφανής.

 

Διακρίνονται σε:

  • Υπόγειους τερμίτες

  • Τερμίτες υγρού ξύλου

  • Τερμίτες ξηρού ξύλου

 

Η αντιμετώπισή τους γίνεται με ειδικό φάρμακο συγκεκριμένα για τους τερμίτες και σε ξηρό ξύλο γίνεται με επάλειψη της επιφάνειας.

Οι τερμίτες προσλαμβάνουν το σκεύασμα με την κατάποσή του και μέσω του διαμοιρασμού στα υπόλοιπα άτομα της αποικίας προκαλείται σταδιακή μόλυνση ολόκληρης της αποικίας, και κατά συνέπεια καταστροφή αυτής.

 

Αναγκαίος για την ορθή αντιμετώπιση των τερμίτων είναι ο εντοπισμός της αποικίας τους και η εκτίμηση του μεγέθους της μόλυνσης και των ζημιών που έχουν προκληθεί, κάτι που το προσωπικό της ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗΣ είναι σε θέση να εκτιμήσει, έπειτα από την πολυετή εμπειρία του.