Ειδικές Εφαρμογές

Οι χώροι μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, καφέ-μπαρμ κλπ) αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία, όπου οι συνθήκες υγιεινής είναι μέγιστης σημασίας. Σε αυτούς τους χώρους εφαρμόζεται ένα πακέτο εργασιών το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:
 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ

Η απολύμανση αφορά σεψεκασμούς επιφανειών ή ολόκληρου του χώρου με σκοπό την αντιμετώπιση μικροβίων, ιών και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών. Οι ψεκασμοί γίνονται σε κουζίνες, φρεάτια, σιφώνια και λοιπούς χώρους που αποτελούν πιθανές εστίες μόλυνσης. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. και το Υπ.Α.Α.Τ.


ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Η μυοκτονία αφορά στην καταπολέμηση των οικόσιτων τρωκτικών, προς αποφυγή μολύνσεων που προκύπτουν μέσω των ούρων, των περιττωμάτων και των τριχών τους και καταστροφών που μπορεί να προκαλέσουν (φάγωμα επίπλων, καλωδίων, κλπ).

Η μυοκτονία γίνεται μέσσω της τοποθέτησης δολωματικών σταθμών. Στους χώρους εστίασης χρησιμοποιούνται μεταλλικές μηχανικές παγίδες πολλαπλών συλλήψεων τρωκτικών, γαλβανισμένες για αντοχή στη διάβρωση.


ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΩΝ

Πολύ συχνό πρόβλημα σε χώρους μαζικής εστίασης αποτελούν οι κατσαρίδες και ιδιαίτερα η ψιλή κατσαρίδα (Blatella germanica), η οποία συναντάται συνήθως σε κουζίνες.

Η αντιμετώπισή τους γίνεται με τη χρήση ειδικού gel, το οποίο εφαρμόζεται με ειδικό πιστόλι υπό τη μορφή μικρών τοπικών δόσεων και λίγες ώρες ύστερα από την κατανάλωση του οποίου οι κατσαρίδες θανατώνονται.

Η χρήση του gel δίνει τη δυνατότητα για γρήγορο έλεγχο μιας προσβολής από κατσαρίδες και εμπόδιση της επόμενης προσβολής για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΜΥΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Τα ιπτάμενα έντομα αποτελούν φορέα μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών, γεγονός πολύ επικίνδυνο για χώρους που γίνεται επεξεργασία και κατανάλωση τροφίμων.
 

Γενικά, στους χώρους μαζικής εστίασης:

  • Προτείνονται 6 εφαρμογές κατά τη διάρκεια του έτους, οι 4 από τις οποίες γίνονται την κρίσιμη περίοδο (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) και οι άλλες 2 τους υπόλοιπους μήνες.

  • Σε κάθε εφαρμογή γίνεται έλεγχος των παγίδων και καταγραφή των αποτελεσμάτων.

  • Το προσωπικό της ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗΣ είναι διαθέσιμο για κάθε έκτακτη ανάγκη.

  • Υπάρχει διαθεσιμότητα ιδιωτικού συμφωνητικού ή σύμβασης.

  • Παρέχεται πλήρης φάκελος τήρησης αρχείων απεντόμωσης – μυοκτονίας, στον οποίο αναφέρονται οι εφαρμογές, τα σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι άδειες τους.